Sähkö

Toimituksistamme vastaa sähkö- ja automaatioalan ammattilaiset,

S1 ja PI pätevyyksin

Sähköpalvelut

 • Tietoverkkojen tekniset toteutukset
 • Valokuituhitsaukset ja valokuituverkon huoltopalvelut
 • Prosessi- ja rakennussähköistykset
 • Linjarakennus- ja muut sähkönjakelutyöt 0,4 kV, 20 kV, 33 kV
 • Henkilönostin- ja ilmakaapelointi - ja katuvalaistustyöt kahdella
  kuorma-autolla (14 m / 22 m ulottuvuus)
 • Tuulivoimapuistojen ja aurinkosähkövoimalaitosten tekniset
  toteutukset
 • Tele, tietoliikenne- , paloilmoitin- , A/V- ja automaatiojärjestelmät
 • Puhelin-, PC- ja antennilaitteet
 • Käyttöönotto- ja sähkösuunnittelupalvelut
 • Lämpöpumppujärjestelmät ja muut kylmätekniikan järjestelmät sekä LVIS-järjestelmäohjaukset
 • Lämpökuvaukset ja infrahuoltokartoitukset ja palvelut
Sähköpalvelut Etec Automation